ปากกา iWhatever ใช้ทำอะไรได้บ้าง?

Drawing & Painting

ใช้วาด...ก็ดี 

paper53
Bobo the Chihuahua
ปากกา ipad

Writing

ใช้เขียน...ยิ่งดี

notability
notability
notability